work in progress

Bitcoinbubblan

Bitcoinbubblan

Bitcoin noteras över 1100 USD i slutet av 2013. Ny ”revolutionerande” valuta och lågt förtroende för konventionella valutor drev upp priserna under 2013 och priserna uppvisar verkligen ett klassiskt bubbelmönster. Intressant att notera är att prisökningen på bitcoin kommer ungefär samtidigt som guldpriserna börjar falla tillbaka från sina toppnoteringar. 2015 gjorde bitcoin en liten revanch […]

Guld och global deflation

Guld och global deflation

Efter att FED och andra centralbanker startade pengamaskinerna i spåren efter finanskrisen 2007/2008 rusade guldpriset under flera år. Med riskerna kring kraftigt ökad inflation i samband med QE strömmade pengarna till guld. Toppnoteringen noterades över  1800 USD/oz i mitten av 2011, i samband med oro kring massiva skulder i Grekland och krisen kring USAs skuldtak. […]

Investeringsklockan

Investeringsklockan

Investeringsklockan har sedan 30-talet sagt; köp aktier när räntan är låg och sälj när räntan är hög. Med en supersnabb genomgång av faserna ställer man sig snart frågan, vad är klockan nu? Har väldigt svårt att applicera denna i annat än stora svängningar i den globala ekonomin, men ändå en bra källa för analys. Reflation: […]

Historiskt har USD inte stärkts efter...

Historiskt har USD inte stärkts efter FEDs räntehöjningar

Teoretiskt bör USD stärkas vid höjda räntor i USA, givet att omvärden inte höjer räntor i samma takt. Historiskt har dock denna stärkta USD effekt uteblivit. Spekulationer kring datum för första räntehöjningen från FED har varit ett hett ämne ganska länge samtidigt som USD kursen stärkts kraftigt på senare tid. Intressant att följa i höst.