2.2

--> till BETAVERSION AV NYA FONDATOR.se

Sök

Sök instrument eller relationer:

Mina favoriter: Instrument

Mina favoriter: Relationer

SKANNA: Aktier, råvaror & marknader

Urval:

Fondators filter på urval:

Instrument med utveckling under senaste handelsdagen, 14 dagars RSI samt stochastic occilator samt fondators trendindiktator

SKANNA: Relationer

Urval:

Fondators filter på urval:

Relationer mellan instrument (dvs. ration mellan instrument #1 / instrument #2). Sorterat med utveckling idag, avvikelse i procent från rations medelvärde samt korrelation och ADF som indikerar hur stationärt ration statistiskt sett varit historiskt.

Korrelationsanalys: Valda instrument och portfölj

Riskanalys: Valt instrument mot existerande portfölj

Historisk portföljutveckling
Riktning på affären
Kapital i affären

Beräkna

 


Denna analys illusterar hur ditt aktuella portföljinnehav (registrerat på Fondator) historiskt utveckat sig 90 dagar från dagens datum, samt hur portföljen skulle utvecklat sig om du även investerat i valt instrument för att illustrera förändrad portföljrisk. OMXS30 visas som referens för volatilitet under perioden.

Mina anteckningar

Logga in for comments..

Mina öppna affärer

Logga in för open trades trades...

Mina stängda affärer

Logga in för closed trades...
Din guide till teknisk analys och pairs trading

Fondator.se hjälper dig att navigera marknaden genom att erbjuda en flexibel arbetsyta med personliga paramterinställningar, tillgång till kraftfulla statistiska metoder samt en effektiv scanner för att hitta köp och sälj kandidater. Våra simulerade robotar handlar enligt olika strategier och kvantifierar dessa med en mängd nyckeltal.

Vår personliga trading sker främst inom olika former av pairs trading, men eftersom detta även innebär analys av instrumenten individuellt är teknisk analys i olika former ett stort fokus. Om du är ny till pairs trading (relationshandel) rekommenderar vi vår utbildningsserie i ämnet. Vi publicerar löpande nya rapporter och utbildningsserier.

Fondator drivs av passionen att förstå och kvantifiera aktiemarknaden utifrån ett tekniskt perspektiv. Tjänsten är helt GRATIS.

In the land of the blind, the one-eyed man is king


En kvantitativ approach till aktiemarknaderna

Fondator är primärt inte utvecklad för en traditionellt en-dimensionella teknisk analysen som kan hittas vart som helst, utan istället använda metoder med högre komplexitet och statistiskt signifikanta samband. Vår målsättning är att erbjuda funktioner för att tekniskt evaluera marknaden som inte finns i andra "rimligt" prissatta tjänster helt gratis.

5 UNIKA* funktioner som differentierar fondator:
 • Pair trading där du kan göra statistiska tester för att beräkna korrelation, ADF etc mellan olika instrument
 • Volym/pris profil där du som användare kan sätta antal dagar som profilen ska baseras på
 • Följ olika handelsstrategier genom våra robotar, som dag för dag ger faktabaserade kvantitativa resultat för olika handelsstrategier både för aktier och pair trading
 • Korrelation, risk och beta beräkningar på aktier, relationer samt mot din portfölj. Du kan själv simulera historisk risk av att öppna en ny affär i din portfölj
 • Automatisk Candlestick identifikation med ca 50 bullish och berish reversal patterns
* funktionerna finns men inte paketerade och rimligt prissatta för en privatanvändare - fondators tjänst är helt gratis
Bästa marknadsbevakningen anpassad för Dina behov

Ett viktigt fokus för skapandet av Fondator har varit på att skapa en personligt anpassningsbar arbetsyta som snabbt ger överblick på de aktier som just Du följer, med en responstid likt desktopapplikationer:

 • Jämfört med program/webbtjänster för analys av marknaden och teknisk analys är vår målsättning att vara "best-of-breed"
 • Jämfört med handelsapplikationer är vår målsättning att erbjuda portföljverktyg med större djup än vad som finns tillgängligt*
5 anledningar till att använda Fondator
 • Effektiv skanner för nya aktier och relationer, baserat på urval och filter som visat sig fungera i backtracking
 • Personlig bevakningslista som ger en snabb överblick. Dessutom kan du använda anteckningsfunktionen för att memorera nyheter eller information kopplade till marknaden eller specifika instrument
 • Flexibel & personlig arbetsyta där du kan se grafer som du vill och inställningar på tidshorizont, tekniska indikatorer och beteende sparas till din profil för automatisk åtkomst
 • Snabbt användaregränsitt för att effektivt jämföra olika instrument och relationer.
 • Portfölj för att monitorera öppna affärer och din portföljs nyckeltal. Kopplas inte mot någon verklig handel, men med resultat som uppdateras automatiskt.
* tillgängligt för ett "rimligt" pris för användaren - fondators tjänst är helt gratis
Fondator är 100% GRATIS

För att utnyttja alla funktioner på fondator (bevakningslistor, riskberäkningar, portföljhantering etc.) skapar du ett konto enkelt genom att fylla i nedanstående formulär. Tjänsten är helt gratis och vi delar inte någon av Er information till 3:e part

Förnamn
Efternamn
E-post (används för inloggningen)
Lösenord
Användarnamn
Användarvillkor
Jag godkänner
Användarvillkor

Fondators huvudverksamhet är att utarbeta, presentera och leverera analyser av finansiella instrument och finansiella marknader.

Fondators analyser baseras på avancerade egenutvecklade metoder inom matematik, statistik och logik. I analyserna läggs det särskild vikt på trend, kombinatorik, investeringskombinationsmönster och investeringslängder.

För varje investeringsmöjlighet på fondator.se tas det fram flera analyser för att ge en samlad och i möjligaste mån komplett bild inför ett investeringsbeslut. Indata baseras på olika källor emedan all analys och presentation görs av datorer kontrollerade av fondator.se. Alla algoritmer, all kod och alla filer har skapats av Fondator och det finns ingen påverkan från annan part gällande dessa delar av domänen.

Fondator tillåter att användare bidrar till materialet som presenteras genom att dessa skapar ett konto på fondator.se, därefter är samtliga användare fria att använda fondator.se för att på det sätt de finner lämpligt bidra till websidan. Bidrag kan göras på två sätt, dels genom att användaren fiktivt köper och säljer värdepapper och dels genom att användaren skriver kommentarer på angivna sidor på domänen fondator.se. Fondator tar inget ansvar för den data användare bidrar med. Det är fritt, och upp till varje annan användare, att använda sig av denna information. Det presenteras tydligt på fondator.se vilken data som är inskickad av användare och vad som genererats eller skrivits av Fondator. I tveksamma fall skall varje användare anta att datan är baserad på en annan användares bidrag och därför kan inte Fondator hållas ansvarig. Användare är förbjudna att bidra med information som kan anses vara vilseledande eller medvetet felaktig. Vidare är användare förbjudna att manipulera andra användares beslut genom den information de delger fondator.se. Alla användare skall endast bidra med information som kan anses relevant. Det är förbjudet att bidra med irrelevant information. Med irrelevant information avses all information som ligger utanför Fondators definition av \"finansiella instrument och finansiella marknader\". Fondator förbehåller sig rätten att att stänga av användare utan föregående varning eller på annat sätt påvisat missbruk. Fondator är inte ansvarigt för material som på något sätt faller utanför Svensk lag. Fondator arbetar dock aktivt med att hålla all information på fondator.se relevant. Fondator.se kommer att polisanmäla eventuella misstänkta lagöverträdelser.

Fondator använder sig av tredje part vid anförskaffning av viss data (exempelvis kursinformation om värdepapper). Denna data kan vara behäftad med fel som ligger utanför Fondators kontroll. Fondator tar inget ansvar för data från tredje part. Det är fritt, och upp till varje annan användare, att använda sig av denna information. Användaren är skyldig att själv bedöma om datan får anses vara riktig, oavsett om användaren misstänker att datan är behäftad med fel eller kan anses vara korrekt och i sammanhanget rimlig. Fondator har viss möjlighet att utelämna felaktig data från tredje part, detta skall dock inte ses som en garanti för att det inte kan uppkomma fel. Beslut, taget av användare, baserat på felaktig indata ligger utanför Fondators ansvar.

Fondator försöker, i möjligaste mån, att presentera korrekt information. Det kan dock finnas fel i de matematiska algoritmer som används, det kan även finnas fel i presentation och kod. Fondator är ansvariga för att i möjligaste mån rätta till fel så snart de kommer till vår kännedom. Fondator tar dock inget ansvar för att informationen som presenteras är korrekt, vare sig före eller efter kännedom om felet.

Fondator tar inget ekonomiskt ansvar som kan anses vara ett resultat av information anförskaffad genom domänen fondator.se. Det är upp till varje användare av fondator.se (både registrerad användare samt besökare) att bedöma informationens riktigthet. Fondator tar inte heller något ansvar för eventuella värdepappersköp, värdepappersförsäljningar eller anförskaffning av någon finansiell produkt där information från fondator.se används. Fondator tar inte heller något ansvar för något finansiellt beslut som tagits av användare eller besökare där information från fondator.se har använts tillsammans med information från tredje part eller fjärde part.

Fondator.se är ett varumärke och det är förbjudet att använda filer, information eller annan immaterial vara anförskaffad genom domänen fondator.se i ett annat sammanhang utanför fondator.se om detta inte har godkänts i förväg av Fondator.

Nyheter
Ny version av Fondator 2.2 2013-03-02
Vi har nu lanserat en ny version av Fondator.se. Uppdateringen omfattar ett antal mindre buggar samt en permanent flytt av sidan till egen dedikerad server. Vi hoppas i och med flytten att våra tidigare problem med tillfälliga avbrott ska vara lösta! Dedikerad server innebär också att vi nu köra obehindrat med backtesting och statistiska analyser vilket möjliggör lite roliga analyser inom kort!
Candlestick reversals
AktieBullish reversalBearish reversalDatum
SVIKBearish englufing2014-10-20
SWKThree outside up2014-10-17
VTBearish doji star2014-10-17
SWOL BBullish englufing2014-10-17
PEAB BThree inside up2014-10-17
VOLV BThree inside up2014-10-17
WIHLBullish englufing2014-10-17
WALL BThree inside up2014-10-17
ATCO AThree inside up2014-10-17
BAS.DEThree inside up2014-10-17
BEIJ BBullish harami cross2014-10-17
ASSA BBullish englufing2014-10-17
ALIVThree inside up2014-10-17
ALFAThree inside up2014-10-17
PROF BBullish englufing2014-10-17
N9000EURPIThree inside up2014-10-17
N7000EURPIBullish harami2014-10-17
TAGRBullish harami cross2014-10-17
SYSRBullish doji star2014-10-17
000709.SZBearish two inside2014-10-17
BTS BBullish englufing2014-10-17
BLT.LBullish harami2014-10-17
GETI BBullish harami2014-10-17
G1A.DEThree inside up2014-10-17
NCC BThree inside up2014-10-17
NOLA BBullish englufing2014-10-17
SANDThree inside up2014-10-17
SSAB AThree inside up2014-10-17
FPIPThree inside up2014-10-17
DAI.DEThree inside up2014-10-17
EWABearish doji star2014-10-17
MTG BThree inside up2014-10-17
VIXBullish long legged doji2014-10-17
CLAS BBullish englufing2014-10-17
TREL BThree inside up2014-10-17
TRADBullish hammer2014-10-17
STE-RBullish englufing2014-10-17
HUSQ BThree inside up2014-10-17
KNOWThree inside up2014-10-17
KINV BThree inside up2014-10-17
MEDA ABullish englufing2014-10-17
INDTBullish englufing2014-10-17
EWRKBullish englufing2014-10-17
FAGBullish hammer2014-10-16
KINV BBullish harami2014-10-16
G1A.DEBullish harami2014-10-16
BAS.DEBullish harami2014-10-16
NDABullish matching low2014-10-16
ALFABullish harami2014-10-16
PEAB BBullish harami2014-10-16

Ovan listas de 50 senaste bullish eller bearish reversal patterns som fondators algoritmer funnit. Algortimen tar inte hänsyn till trender eller andra faktorer som påverkar tillförlitligheten hos mönstret. I candlestick grafen för respektive instrument kan du avläsa mönstret på det aktuella datumet genom grafens "tooltip" funktion.

VILL
DU
SYNAS

FONDATOR?

KONTAKTA OSS!

OBS: Du måste logga in för att använda denna funktion. Att skapa ett konto är gratis, du kan göra det här

OBS: Om du loggar in sparas dina ändringar automatiskt till din profil. Att skapa ett konto är gratis, du kan göra det här

OK: Dina inställningar har sparats till din användarprofil och avänds som standardinställningar nästa gång du loggar in.

OBS: Du måste öppna instrument i både graf #1 och #2 för att visa relationen mellan dessa

OBS: Du måste öppna ett instrument för att beräkna historisk risk

OBS: Inget instrument/relation är vald och grafen kan därför inte öppnas. Gå till urvalsmenyn för att öpnna.